Nieuwbouw vrije sector

De vrije sector nieuwbouw bestaat uit twee torens in een park met maximaal 130 woningen en een ondergrondse parkeergarage met 78 parkeerplekken. In het geval van 130 woningen is de verdeling 80 vrije sectorwoningen en 50 middenhuurwoningen. Het aantal vrije sectorwoningen in het plangebied is maximaal 30% van het totaal aantal woningen. Naar verwachting zijn de gebouwen eind 2027 klaar. Lieven De Key gaat de parkeergarage en torens niet zelf ontwikkelingen, maar zoekt hiervoor een commerciële ontwikkelaar. Het ontwerp van de nieuwbouw vrije sector wordt gemaakt door deze ontwikkelaar op basis van de afspraken in de investeringsnota.

Inspraak bewoners en omwonenden
De nieuwbouw is ontwikkeld in afstemming met de bewonerscommissie en gemeente. Omwonenden werden betrokken bij het ontwerpproces tijdens verschillende inspraakavonden. Waar u de stukken kunt inzien leest u op:

www.amsterdam.nl/overtoomseveld