Veelgestelde vragen

Inwonende kinderen kunnen semi-stadsvernieuwingsurgent worden als ze bij start van de herhuisvesting 23 jaar of ouder zijn en vijf jaar onafgebroken ingeschreven zijn op dat adres. Ook mogen ze niet meer dan €56.248, verdienen. Inwonende kinderen van 18 tot en met 22 jaar komen in bepaalde gevallen in aanmerking voor een jongerenwoning. Meer informatie hierover staat in het sociaal plan.

In het sociaal plan is dit uitgewerkt. Voor sociale huurwoningen is de huur in ieder geval maximaal €763,47 (prijspeil 2022).

Je moet je woning leeg opleveren maar hoeft deze niet terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Onze opzichter komt van tevoren langs om af te spreken wat je moet verwijderen en wat je achter kunt laten.

Alleen hoofdbewoners die nu een vast sociaal huurcontract hebben op de Johan Greivestraat en Piet Mondriaanstraat komen in aanmerking voor terugkeer. Hun inkomen mag niet hoger zijn dan € 74.022,- (prijspeil 2022) op het moment van toewijzing, ongeveer drie maanden voor oplevering van de nieuwbouw.

Als u een woning via Woningnet accepteert, dan komt u al in aanmerking voor verhuiskostenvergoeding.

We kijken naar de laatste inkomensverklaring van de Belastingdienst, meestal van het jaar voordat je verhuist. Verhuis je in 2022? Dan kijken we naar het gezinsinkomen van 2021.

U ontvangt 50% van de verhuiskosten vergoeding wanneer u uw huurcontract opzegt. U ontvangt 50% van de verhuiskostenvergoeding na het inleveren van uw sleutels.

Uw nieuwe woning moet passen bij uw inkomen en het aantal personen in uw huishouden. Mensen met een laag inkomen krijgen bijvoorbeeld voorrang bij woningen met een lagere huurprijs.

U kunt hulp en ondersteuning krijgen van de bewonersbegeleiders bij het vinden van een andere woning en bij uw verhuizing