Sociaal plan voor huidige bewoners

Lieven de Key wil de flats aan de Johan Greivestraat en Piet Mondriaanstraat vervangen voor nieuwbouw. Voor de huidige bewoners hebben we een sociaal plan gemaakt. In het sociaal plan vinden zij alle afspraken die we met de bewonerscommissie hebben gemaakt over de sloop van de flats, de verhuizing, vergoedingen en de mogelijkheden voor terugkeer naar de nieuwbouw.

Voor wie is het sociaal plan bedoeld?

  • 1. Bewoners met een vast huurcontract.
  • 2. Bewoners met een tijdelijk huurcontract dat doorloopt tot na de sloopdatumvan de woningen.

     

We helpen u graag op weg

Heeft u vragen? Of heeft u hulp nodig? Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een nieuwe woning of bij de verhuizing. Bewoners kunnen terecht bij onze bewonersbegeleiders Jamila Belbachir en Wendy Weisz.