Buurtparticipatie

Om buurtbewoners te betrekken bij de ontwikkeling van de plannen voor sloop- en nieuwbouw zijn er verschillende participatiebijeenkomsten geweest. Vanwege covid waren veel van deze bijeenkomsten online.

Zie hieronder voor meer informatie en verslagen van de buurtbijeenkomsten.

Brief omwonenden 16 april 2024

Een brief naar aanleiding van de omwonendenbijeenkomst van 19 maart 2024 in Ru Paré. De brief is hieronder te downloaden.

Informatiebijeenkomst maart 2022

Er was er een informatiebijeenkomst voor bewoners van de Johan Greivestraat/Piet Mondriaanstraat en buurtbewoners. De presentatie en het verslag zijn hieronder te downloaden.

Klankbordgroep bijeenkomsten

Met buurtbewoners die zich hadden aangemeld, zijn twee bijeenkomsten georganiseerd met een klankbordgroep. Hierin is gesproken over de belangrijkste prioriteiten uit de buurt die uit de online informatiebijeenkomst van 8 april kwamen. Van beide bijeenkomsten is een verslag gemaakt.

Klankbordgroep bijeenkomsten

Met buurtbewoners die zich hadden aangemeld, zijn twee bijeenkomsten georganiseerd met een klankbordgroep. Hierin is gesproken over de belangrijkste prioriteiten uit de buurt die uit de online informatiebijeenkomst van 8 april kwamen. Van beide bijeenkomsten is een verslag gemaakt.

Informatiebijeenkomst 8 april 2021

Op 8 april 2021 was de eerst participatieavond voor buurtbewoners en ondernemers. Het plan is gepresenteerd en er waren mogelijkheden om vragen te stellen aan medewerkers van Woonstichting De Key en de gemeente Amsterdam. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt. De presentatie en het verslag zijn hieronder te downloaden.