Overeenkomst over sloop en nieuwbouw

Na het protest in oktober vorig jaar zijn Lieven De Key en de bewonerscommissie opnieuw in gesprek gegaan. Dat waren goede gesprekken en we zijn het eens geworden over het plan. Vrijdag 11 februari is hiervoor door beide partijen een contract getekend.

Resultaten van het overleg

De grootste zorg van de bewonerscommissie was het aantal woningen voor de huidige bewoners die naar de nieuwbouw willen terugkeren (terugkeerders). De volgende afspraken zijn gemaakt:

Het aantal woningen voor terugkeerders is verhoogd van 48 naar 58. De verdeling van deze sociale huurwoningen is als volgt:

  • 10 woningen voor extra grote gezinnen, woonoppervlakte* gemiddeld 85 m2.

  • 26 woningen voor grote gezinnen (3 kinderen of meer), woonoppervlakte gemiddeld 73 m2.

  • 13 woningen voor kleine gezinnen (1 of 2 kinderen), woonoppervlakte gemiddeld 64 m2.

  • 9 woningen voor 1- of 2- persoonshuishoudens, woonoppervlakte gemiddeld 41 m2.


Nieuwsbrief voor de bewoners van de Johan Greivestraat en Piet Mondriaanstraat (februari 2022)Daarnaast komen er 77 sociale jongerenwoningen, woonoppervlakte gemiddeld 33 m2.

Indien bewoners in de buurt van de huidige woning willen blijven wonen, zal Lieven De Key helpen met het vinden van een woning zo dicht mogelijk bij de oude woning.

*Woonoppervlakte omvat: woonkamer, slaapkamers, keuken en badkamer. Voor gebruiksoppervlakte komen daar nog gangen, wc, bergingen en binnenwanden bij. Het gebruiksoppervlakte van de grootste woningen is bijv. 103 m2.

Advies op het plan

Lieven De Key maakt een sociaal plan waarin alle afspraken komen die we met de bewonerscommissie hebben gemaakt over de sloop van de flats, uw verhuizing, vergoedingen en mogelijkheden tot terugkeer. Over een aantal weken vraagt Lieven De Key officieel om een advies over het sociaal plan. Er komt dan een bijeenkomst voor alle bewoners waarin het sociaal plan en het nieuwbouwplan wordt toegelicht. Hiervoor ontvangt u nog een aparte brief.

Verhuizen kan na de peildatum

Na de adviesaanvraag moet de gemeente nog toestemming geven voor de verhuizingen via een peildatum. We verwachten dat de peildatum in juni wordt afgegeven. Vanaf juli kunt u dan met een stadsvernieuwings-urgentie zoeken naar een nieuwe woning. Hiervoor heeft u 18 maanden de tijd. Daarna begint de sloop en nieuwbouw. We verwachten dat de nieuwbouw in de 2e helft van 2025 klaar is.