Er gaat wat veranderen in uw buurt

Plan voor sloop 4 gebouwen en nieuwbouw van 265 woningen

Live mee kijken

Presentatie omwonenden start uitvoering

Op 19 maart was er een buurt bijeenkomst over de start van de sloopwerkzaamheden. Nadat de laatste bewoners vertrokken zijn starten we met de sloop van de gebouwen. We maken de leeggekomen woningen op dit moment onklaar en doen asbestinspecties. Ook worden de gebouwen in de directe omgeving gefotografeerd om de staat ervan vast te leggen voordat de werkzaamheden beginnen.

Op de Johan Greivestraat en Piet mondriaanstraat maken 112 verouderde sociale huurwoningen straks plaats voor maximaal 265 nieuwbouwwoningen. De sloop van de huidige gebouwen start begin 2024. De nieuwbouw bestaat uit:

  • een sociaal complex met 135 huurwoningen en circa 750 m2 bedrijfsruimte
  • een marktcomplex bestaande uit twee torens met maximaal 130 woningen (middenhuur en vrije sector) en een ondergrondse parkeergarage.

De oplevering van het sociale huurcomplex verwachten we in de 1e helft van 2026. Het marktcomplex is naar verwachting eind 2027 klaar.

Samen met de bewoners
Het nieuwbouwplan is de uitkomst van een zorgvuldig proces met bewoners en de gemeente. Van de huidige bewoners kunnen straks 58 huishoudens terugkeren naar de nieuwbouw. De afspraken over de herhuisvesting en vergoedingen aan bewoners zijn vastgelegd in een sociaal plan.

Het gaat om bewoners met de volgende adressen (incl. alle huisnummertoevoegingen):

  • Johan Greivestraat (even huisnummers): 4, 6, 12, 14, 20, 22, 26, 28, 34, 36
  • Johan Greivestraat (oneven huisnummers): 9, 11, 21, 23, 33, 35
  • Johan Greivestraat (oneven huisnummers): 57, 59, 69, 71, 81, 83
  • Piet Mondriaanstraat (oneven huisnummers): 151, 153, 159, 161, 167, 169


Waarom nieuwbouw?
Lieven de Key is sinds 2012 eigenaar van de vier woongebouwen aan de Johan Greivestraat en Piet Mondriaanstraat. Vanwege de verouderde staat van de gebouwen is zowel renovatie als sloop/nieuwbouw onderzocht. Uit onderzoek in 2018 bleek dat de kosten voor renovatie erg hoog waren. Daardoor ontstond bij Lieven de Key de voorkeur om de gebouwen te vervangen voor nieuwbouw.

Meld je aan voor de nieuwsbrief